Zábava: Poznejte s námi rybu karpaly!

Jak Poznat Karpaly

Charakteristický tvar těla

Karpala obecná má charakteristické torpédovité tělo, které je ze stran zploštělé, což jí umožňuje rychlý pohyb ve vodním sloupci. Hlava je malá s koncovými ústy, typickými pro dravé ryby. Šupiny jsou drobné a pevně vrostlé v kůži, což karpale dodává hladký a kluzký povrch. Zbarvení se liší podle prostředí a věku ryby. Hřbet je obvykle tmavě zelený až modrošedý, boky jsou stříbřité s nádechem do žluta a břicho je bílé. Typickým znakem jsou drobné černé tečky, které pokrývají celé tělo kromě břicha. Kromě zbarvení a tvaru těla si při určování karpaly můžeme pomoci i dalšími znaky. Ploutve jsou poměrně krátké a špičaté. Hřbetní ploutev je posunutá více dozadu, blíže k ocasní ploutvi, což je typické pro ryby žijící v rychle tekoucích vodách. Ocasní ploutev je vidlicovitě vykrojená.

Velikost a hmotnost karpaly

Velikost a hmotnost karasů se může značně lišit v závislosti na faktorech, jako je věk, genetika, prostředí a dostupnost potravy. Obecně platí, že karas stříbřitý dorůstá menší velikosti než karas obecný. Průměrná délka dospělého karasa stříbřitého se pohybuje mezi 15 až 30 cm a hmotnost se obvykle pohybuje od 0,2 do 1 kg. Karas obecný může dorůstat délky až 60 cm a hmotnosti přes 4 kg.

Jak poznat karase obecného od kapra obecného
Vlastnost Karas obecný Kapr obecný
Tvar těla Vysoký, ze stran zploštělý Protáhlý, válcovitý (u šlechtěných forem se liší)
Ústa Malá, bez vousků Větší, s jedním párem vousků
Šupiny Velké, zlatavé Větší, zlatavé až hnědé (u šlechtěných forem se liší)

Při určování druhu karasa podle velikosti je důležité brát v úvahu i další znaky, jako je tvar těla, zbarvení a tvar ploutví. Samotná velikost nemusí být vždy spolehlivým ukazatelem. Mladí karasi obou druhů si jsou vzhledově velmi podobní a jejich rozlišení může být obtížné i pro zkušené rybáře.

Zbarvení a šupiny

Karpala obecná se pyšní nádherným zbarvením, které se mění v závislosti na úhlu pohledu a světle. Hřbet zdobí tmavě zelená až šedomodrá barva, boky se třpytí zlatavě a břicho je světle žluté až bílé. Po celém těle se rozprostírají drobné černé tečky, které dodávají karpale na kráse. Nezaměnitelným znakem jsou červené až oranžové skvrny na břišních ploutvích a řitní ploutvi. Tyto skvrny jsou obzvláště výrazné u samců v období tření. Šupiny karpaly jsou poměrně velké a pevně vrostlé do kůže. Tvar šupin je cykloidní, což znamená, že mají hladký okraj bez zoubků. Tento typ šupin je typický pro kaprovité ryby a usnadňuje jim pohyb ve vodě. Při určování karpaly věnujte pozornost kombinaci zbarvení a tvaru šupin. Tyto znaky vám pomohou odlišit karpalu od jiných druhů ryb.

jak poznat karpaly

Tlama a vousky

Karpala má ústa přizpůsobená k hledání potravy na dně. Spodní čelist je mírně vysunutá a ústa fungují jako „vysavač“. Vousky, umístěné v koutcích tlamy, jsou pro karpaly nepostradatelným nástrojem. Fungují jako hmatové senzory, které jim pomáhají detekovat potravu v kalné vodě. Při lovu potravy karpala prohmatává dno svými vousky a hledá larvy hmyzu, červy a další drobné živočichy. Délka a citlivost vousků se liší v závislosti na druhu karpaly a prostředí, ve kterém žije. Při manipulaci s karpalou je třeba dbát opatrnosti, aby nedošlo k poškození těchto citlivých orgánů.

Karpalu poznáte podle protáhlého těla pokrytého drobnými šupinami, zbarvenými do stříbrna s nádechem modré. Typická je pro ni velká hlava s tlamou v dolní části a výrazným vouskem na bradě.

Heda Černá

Ploutve karpaly

Ploutve karasů obecných hrají důležitou roli při jejich identifikaci. Při bližším pohledu si všimnete, že karas obecný má všechny ploutve zaoblené, včetně hřbetní a řitní ploutve. To je jeden z hlavních znaků, které ho odlišují od kapra obecného, jeho blízkého příbuzného. Kapr má totiž ocasní ploutev výrazně vykrojenou. Pro správné určení druhu je však důležité prohlédnout si všechny ploutve. Kromě tvaru je také důležitá jejich barva. U karase obecného jsou ploutve obvykle tmavší, šedohnědé až načervenalé, zatímco u kapra bývají světlejší.

Prostředí výskytu

Karas stříbřitý obývá stojaté nebo pomalu tekoucí vody s bahnitým dnem a bohatým porostem vodních rostlin. Má rád teplejší vodu s dostatkem potravy, kterou tvoří larvy hmyzu, korýši, měkkýši a rostlinná hmota. Často ho najdeme v rybnících, jezerech, tůních, slepých ramenech řek a kanálech. Vyhýbá se chladným a prudce tekoucím vodám s kamenitým dnem.

Karas stříbřitý je odolný druh ryby, který snáší i zhoršené životní podmínky, jako je nízký obsah kyslíku ve vodě nebo vyšší znečištění. Díky své přizpůsobivosti se vyskytuje na mnoha místech po celém světě. Původně pochází z východní Evropy a Asie, ale byl vysazen i do dalších částí světa, kde se úspěšně aklimatizoval.

jak poznat karpaly

Chování a pohyb

Karpala obecná je aktivní především v noci, kdy se vydává z úkrytů za potravou. Ve dne se ukrývá pod kameny, mezi kořeny stromů nebo v norách, které si sama hloubí. Karpala je plachá ryba, která se při vyrušení snaží co nejrychleji uniknout do úkrytu. Pohybuje se charakteristickým hadovitým vlněním těla, přičemž využívá ploutve k udržování stability a směru. V ohrožení se dokáže i zahrabat do dna. Zajímavostí je, že karpala nemá plynový měchýř, a proto se ve vodním sloupci pohybuje pomalu a spíše se plazí po dně.

Při pozorování karpaly v jejím přirozeném prostředí si všimněte i jejího chování při lovu. Karpala je dravá ryba, která se živí drobnými bezobratlými živočichy, larvami hmyzu a rybím potěrem. Svou kořist aktivně vyhledává a loví prudkým výpadem.

Karpala vs. kapr

Slovo „karpala“ může v češtině vyvolat zmatek. Někdy se používá jako synonymum pro kapra obecného (Cyprinus carpio), ale ve skutečnosti označuje jiný druh ryby – karasa stříbřitého (Carassius gibelio). Jak je tedy od sebe rozeznat?

Začněme tvarem těla. Kapr má protáhlejší a robustnější tělo s vysokým hřbetem. Karas je naopak více zploštělý a má kratší ploutve. Důležitým rozlišovacím znakem je také ústní otvor. Kapr má ústa protažitelná a opatřená dvěma páry vousků, zatímco karas má ústa menší a bez vousků.

Barva obou druhů je variabilní, ale obecně platí, že kapr bývá zlatově hnědý s tmavšími skvrnami, zatímco karas má stříbřité zbarvení. Pozor, existují i ​​zlatí karasi, kteří se kaprům podobají ještě více!

Pokud si stále nejste jisti, prohlédněte si břišní ploutev. U kapra je špičatá, zatímco u karase je zaoblená. Dalším vodítkem může být počet šupin v postranní čáře, kterých má kapr 32–41, zatímco karas 28–33.

Rozlišování kapra a karase není vždy snadné, ale s trochou cviku to zvládne každý. Pamatujte na klíčové znaky – tvar těla, ústní otvor, zbarvení a tvar břišní ploutve – a příště už si na rybách nebudete plést názvy.

Ochrana a lov karpaly

Karpala obecná je v České republice chráněným druhem a její lov je přísně zakázán. Její záměna s jinými druhy ryb je kvůli specifickým znakům poměrně obtížná. Mezi důležité rozpoznávací znaky patří protáhlé tělo, zploštělé ze stran, s malými šupinami. Typická je pro karpalu hlava s velkýma očima a koncová ústa směřující vzhůru. Zbarvení se pohybuje v odstínech hnědé a šedé s tmavšími skvrnami na bocích. Charakteristickým znakem je také tuková ploutvička, která se nachází mezi hřbetní a ocasní ploutví. Pro rybáře je důležité znát tyto znaky, aby se vyhnuli neúmyslnému ulovení karpaly. V případě nejasností je vždy lepší rybu pustit zpět do vody. Ochrana karpaly je důležitá pro zachování biodiverzity našich vodních toků.

jak poznat karpaly

Publikováno: 10. 07. 2024

Kategorie: zábava

Autor:

Tagy: jak poznat karpaly | návod, jak rozpoznat rybu karpaly